Містобудівне проектування

Справжня проблема архітектури - це майбутнє міст, в якому архітектор повинен вміти дивитися на проект очима жителів та на значимість місцевості - зв'язок з місцем.

Досить важливий інтегральний показник краси міст - це привабливість міського середовища та якісної інфраструктури населених пунктів. Даний показник визначає її своєрідність, що знаходить вираз у гармонії, комфортності, різноманітності, художності. Ці речі повинні обов'язково знаходити своє відображення на всіх етапах містобудування. Задовольняючи утилітарні потреби людей, при проектуванні ми також задовольняємо і естетичні потреби. Тому шаблонності і монотонності немає місця в перспективі розвитку міст. Феноменальність архітектури полягає в тому, що вона є результатом формування матеріально-просторового середовища, найкращим чином відповідає практичній меті та вимогам міри. Ми розробляємо проекти у сфері міського планування і детальних планів територій на принципах сталого розвитку міст.